Det er en meget sikker behandling. Der er ikke registreret nogen negative bivirkninger i nogen af de

lande hvor behandlingen udføres. (Danmark, Tyskland, Sweitz, Kina, siden opstarten i 2016.