AMD kan behandles med Akupunktur og Infrarødt Lys

Den nye Medlouxx Phototherapy er specialudviklet infrarødt lys til behandling af øjenlidelser som f.eks AMD og Glaukom, grøn stær.
Denne unikke metode og effekt er dokumenteret i et klinisk studie fra en øjenklinik i Basel, Schweiz og er

 

offentliggjort i slutningen af 2016.

Medlouxx er udviklet på universitetet i Paderborn, Tyskland.
Det har taget forskerne mange år at udvikle appratet med indfrarødt lys med den nøjagtige bølgelængde og evne til at trænge positivt ind og påvirke vores cellers “energifabrikker” mitokondrierne. Kort fortalt så er det mitokondrierne som producerer og leverer energi til kroppens celler. Når vi bliver ældre svækkes mitrokondrierne og deres evne til at skabe energi, og dermed ilt mindskes. Der opstår oxidativ stress, som modsat f.eks. psykisk stress foregår rent fysisk på celleplan.  Det sker overalt i vores krop også i synsnerven, retina.

Det har vist sig at Medlouxx kan få mitrokondrierne til at regenerere/genskabe. Det Infrarøde lys når helt ind til synsnervens cellekerner og stimulerer til en bedre ATP/ energi omsætning.

Et klinisk forsøg med Medloux  foretaget på en klinik i Basel, Sweitz i 2016 med 67 AMD patienter har vist lovende resultater. 56% af AMD patienterne fik en mærkbar forbedring af synsnerven. Endvidere fik de en markant reduktion/opløsning af de såkaldte druser. Druser er de “pletter” samlinger af affaldsstoffer, som er den bagvedliggende årsag til AMD.

Der er ikke registreret nogen bivirkninger og behandlingen er helt uden ubehag.

Guldbrandsen Akupunktur har 2 behandlingstilbud til øjenpatienter:

Medlouxx Phototherapy, som er en bestråling med infrarødt lys, der har positiv effekt på oxidativ stress i cellerne og beviseligt har reduceret druserne mærkbart i nethinden på 56% af de behandlede tør AMD patienter i gruppe 1 (Basel-studiet)

 

Øjenakupunktur-behandlingen som styrker blodforsyningen til øjnene og afgifter kroppen, leveren og nethinden.  Akupunkturbehandling har positiv effekt på visus og kontrastsyn.

Hvad begrænser behandlingen?
Følgende typer af medicin hæmmer behandlingens effekt, da medicinen hæmmer cellernes påvirkelighed og optagelse af lys-behandlingen:
Acetylsalicylsyre
Binyrebarkhormon
NSAID-præparater, f.eks. Ibumetin og Ibuprofen
Hvis man tager ovenstående medicin anbefales det at stoppe 24 timer før behandlingen og først begynde med medicinen igen 24 timer efter behandlingen.

Behandlingsforløb:
Før og efter behandlingsforløbet anbefaler vi en synsundersøgelse hos en optiker. Så vi har noget at sammenligne med efter endt behandling.
Ved første behandling har vi en grundig samtale hvor der føres journal. Herefter aftaler vi hvordan behandlingsforløbet bedst tilrettelægges. Vi anbefaler altid at følge de løbende kontroller hos øjenlægen, eller fra hospitalernes øjenafdelinger.

(siden er under udvikling!)