AMD, Grøn Stær (Glaukom) og Grå Stær behandles med akupunktur og Lysbehandlinger med den nye Medlouxx Phototherapy med infrarødt lys til øjenlidelser som f.eks AMD.

Denne unikke metodes effekt er dokumenteret i et klinisk studie fra en øjenklinik i Basel Schweiz, som blev offentliggjort i 2016: Et forsøg med 67 tør AMD patienter. Det gav mening at prøve på AMD, da det er den hyppigste årsag til synstab i den vestlige verden. Men særligt fordi oxidativ stress i nethindens photoreceptorer er den direkte årsag til synstabet og samtidig vidste man at lys i 830 nm kunne påvirke oxidativ stress i cellerne. Man var også klar over at lyset ikke var skadeligt for øjnene, og derfor var det oplagt at prøve behandlingen på AMD-patienterne.

Man valgte at lyse direkte i øjet i 2 minutter, 2 gange om ugen over 4 uger. Også her var resultaterne meget flotte, 56% af patienterne i tør-AMD gruppen fik mærkbar forbedring af synsevnen, og endnu mere opsigtsvækkende blev det da en reduktion, eller direkte opløsning af druserne med affaldsstoffer var en kendsgerning. Druserne er den bagvedliggende årsag til både tør og våd AMD

Guldbrandsen Akupunktur har 2 forskellige tilbud til øjenpatienter:
Medlouxx Phototherapy, som er en bestråling med infrarødt lys, der har positiv effekt på oxidativ stress i cellerne og beviseligt har reduceret druserne mærkbart i nethinden på 56% af de behandlede tør AMD patienter i gruppe 1 (Basel-studiet)

Øjenakupunktur-behandlingen som styrker blodforsyningen til øjnene og afgifter kroppen, leveren og nethinden. Denne akupunkturbehandling havde positiv effekt på visus og kontrastsyn på 11 ud af 19 patienter viste et danske studie fra Skive i 2015.

Følgende typer af medicin hæmmer behandlingens effekt, da medicinen hæmmer cellernes påvirkelighed og optagelse af lys-behandlingen: Acetylsalicylsyre Binyrebarkhormon NSAID-præparater, f.eks. Ibumetin og Ibuprofen Hvis man tager ovenstående medicin anbefales det at stoppe 24 timer før behandlingen og først begynde med medicinen igen 24 timer efter behandlingen.

Behandlingsforløb: Synsundersøgelse hos din optiker. Vi anbefaler at du får en test inden du går i behandling, så du senere har en måling at vurdere resultatet på. Ved første konsultation/behandling tager vi en grundig samtale, og vurderer herefter hvordan behandlingsforløbet bedst tilrettelægges. Patienten modtager altid vores anbefalinger og prognose inden beslutning om behandling sættes igang. Vi anbefaler altid at følge de løbende kontroller hos øjenlægen, og anvisninger fra hospitalernes øjenafdelinger.

AMD Behandlingspakke består af:
10 x Meedloux Phototherapy lysbehandling
10 x Akupunktur TCM/Auricholomedicin
I alt kr. 8.500,-
Det samlede beløb betales ved første behandling.