Hvad er AMD?
AMD er en forkortelse for øjensygdommen Aldersrelateret Macula Degeneration, som medfører en forringelse af det skarpe syn/læsesynet, fordi sansecellerne i nethindens gule plet (macula), ikke fungerer som hidtil.

AMD betegnes populært som “alderspletter på nethinden” eller ”forkalkningspletter på nethinden”. Sidstnævnte betegnelse er forkert, for AMD har intet med forkalkning at gøre.
AMD er den hyppigste årsag til svær synsnedsættelse i den vestlige verden. Sygdommen påvirker synet i forskellig grad – fra lette til meget svære synsnedsættelser – og udvikler sig i to former:Tør AMD og Våd AMD. Sidstnævnte kan føre til betydelig synsnedsættelse indenfor dage til uger. AMD er en folkesygdom – ca. 40% af 70 år+ har sygdommen i lettere eller sværere grad.
Årsagen til AMD kendes ikke. Vi ved dog, at jo ældre man bliver, jo større er risikoen for at få sygdommen.

Tør AMD
Ved tør AMD mister sansecellerne i macula, i større eller mindre områder, langsomt deres evne til at omdanne lys til elektriske signaler. Det skyldes, at affaldsstofferne fra sansecellernes stofskifte hober sig op – f.eks. ved at druserne smelter sammen til større områder – og ved at pigmentforandringerne tager til, så pigmentcellerne forgår
På den måde nedsættes stofskiftet i sansecellerne i macula. Sansecellerne forgår langsomt, deres funktion aftager  og derved nedsættes synsevnen. Ved læsning ses huller i teksten ogslørede områder . I trafikken medfører tør AMD billedudfald og slørede dele af synsfeltet .
Det skal understreges, at disse forandringer foregår ganske langsomt – ofte i løbet af flere år – med en synsnedsættelse, som ofte er let eller moderat. Kun i de færreste tilfælde er der tale om svær synsnedsættelse.

 

Våd  AMD

Ved våd AMD forholder det sig anderledes, idet forandringerne ofte kommer pludseligt og giver svær synsnedsættelse. Våd AMD er en fællesbetegnelse for forskellige former, som har væskeudsivning i vævet tilfælles.